Radouňská vodohospodářská společnost, a.s.

radouňská vodohospodářská společnost, radouňská, vodohospodářská, společnost, radouňská vodohospodářská, www.rvsas, rvsas, a.s., rvsas.cz, vodohospodářská společnost, radounska vodohospodarska, radounska, vodohospodarska, voda, vodní, vodovodní, ŕád, vodovodní řád, vodohospodářské stavby, vodohospodářské, stavby, provozování vodovodů a kanalizací, provozování vodovodů, kanalizací, provozování kanalizací, vodovodů, vodovody, kanalizace, vodovody a kanalizace
Stavební činnost

Vodohospodářské stavby - realizace vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, úpraven vod, čerpacích stanic, vodovodních, nebo kanalizačních přípojek, opravy poruch na vodovodní a kanalizační síti. Pozemní stavitelství – kompletní realizace komerčních nebo obytných objektů, rekonstrukce, zateplení, fasády.


» Více v referenčních stavbách.

RVSAS Stavební činnost
RVSAS Stavební činnost
RVSAS Stavební činnost
RVSAS Stavební činnost
RVSAS Stavební činnost
RVSAS Stavební činnost
Provozovatelská činnost

Zajištění kompletního provozu vodovodů, kanalizací, úpraven vody, čistíren odpadních vod a ostatních souvisejících vodohospodářských objektů dané lokality na základě provozovatelské smlouvy nebo smlouvy na činnosti, či o technické pomoci. Včasné řešení poruch na vodovodní a kanalizační síti včetně souvisejících objektů, s tím související průběžné snižování ztrát. Odborná vyjadřovací činnost, technologická činnost, poradenství při investicích a při realizaci návrhů modernizace vodohospodářského majetku. Vyhotovení a uzavření odběratelských smluv, zajištění fakturace vodného a stočného, řešení pohledávek.


» Zajištění stálé 24 hodinové pohotovostní služby.

RVSAS Provozovatelská činnost
RVSAS Provozovatelská činnost
RVSAS Provozovatelská činnost
Lokalizace úniků a poruch přístroji Sebalog Corr a Hydrolux HL 5000 H2 PRO
Vytyčování sítí přístrojem Vivax vLocPro

Korelační zaměření místa úniku a následné bodové upřesnění poruchy.
Akustický odposlech a lokalizace poruchy.
Lokalizace poruchy na základě vyhledání koncentrace formovacího plynu N2H2.

RVSAS Lokalizace úniků a poruch
RVSAS Vytyčování sítí
RVSAS Vytyčování sítí
Zásobování pitnou vodou
Čištění a monitoring potrubí, septiků a žump

Zajištění nouzového zásobení pitnou vodou nerezovými nádržemi.
Kamerový monitoring potrubí a vyčištění potrubí tlakovým vozem.
Zajištění vyčištění čerpacích stanic, žump, septiků a odvoz odpadních vod.
Údržba a čištění dešťových vpustí.

RVSAS Zásobování pitnou vodou
RVSAS Zásobování pitnou vodou
RVSAS Čištění a monitoring potrubí, septiků a žump